top of page
網站用圖1366X480.png
2.png
3.png
10.png
9.png
4.png
6.png
11.png
1.png

服務價格  

單儀式午宴                          22,800元

單儀式晚宴                          24,800元

純宴客                                  20,800元

雙儀式訂結同日午宴          26,800元

雙儀式訂結同日晚宴          28,800元

備  註

交通費:台北縣市無需交通費,其他縣市以高鐵、計程車為主,交通費實報實銷。

訂金8,000元,請於三日保留檔期時間內付訂,逾期不受理。

付訂7日內可全額退訂,7日後恕無法退取任何訂金。

​外縣市新人,若早上有儀式,請準備新秘前一晚住宿。

bottom of page